คณะกรรมการพัฒนาอาหารไทย-ญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าญี่ปุ่น (กรุงเทพ) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น และสถานทูตญี่ปุ่น จัดสัมมนาเรื่อง “Food Trend in Asia Update : Innovation in Production, Marketing and Logistics” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-13.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สูท สุขุมวิท 22

X
X