วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ร่วมแถลงข่าวโครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19 มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ” ตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีนายโฆษิต สุขสิงห์ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ร่วมรับมอบตู้เก็บวัคซีน COVID-19 จำนวน 10 เครื่อง จากนายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Passion 802 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีกำหนดส่งมอบตู้เก็บวัคซีนล็อตแรกให้กับ 21 สถานพยาบาลรัฐภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ จัดตั้ง FTI Consortium to developing refrigerator for vaccine เพื่อดำเนินโครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19 มอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาล ของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ” โดยร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ, กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), และ บริษัทโนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด ที่เป็นผู้ผลิต Monitoring

นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ กล่าวเสริมว่า สำหรับผู้ผลิตตู้เก็บวัคซีนที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ผลิตในประเทศไทย มีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพกระบวนการผลิต จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด, บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด, บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด, บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เทอมีเดซ จำกัด, บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สมาร์ท เฮลเทค จำกัด โดยได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐาน และผลิตตู้เก็บวัคซีนเพื่อบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีแผนการส่งมอบตู้เก็บวัคซีน COVID-19 เป็นสามระยะ คือ ระยะแรกจะส่งมอบตู้เก็บวัคซีนให้แก่สถานพยาบาล 21 แห่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ระยะที่ 2 และ 3 จะส่งมอบให้แก่สถานพยาบาล 56 แห่ง ภายในเดือนมีนาคม และเมษายน 2564 โดยตู้เก็บวัคซีน 21 ตู้ที่จะส่งมอบในระยะแรกเดือนกุมภาพันธ์นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 เครื่อง บริษัทสยามอินเตอร์คูลจำกัด จำนวน 5 เครื่อง และผู้ผลิตอีก 6 ราย รายละ 1 เครื่อง ส่วนอุปกรณ์ Monitoring ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โนวา กรีนฯ ร่วมกับ สวทช.

นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศฯ กล่าวว่า โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19” นี้ ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนร่วมกันกำหนดมาตรฐานตู้เก็บวัคซีนที่เหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อต่อยอดเป็นมาตรฐานตู้เก็บวัคซีนของไทยต่อไป ในส่วนการทดสอบนั้น ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ทดสอบชั้นนำของประเทศ 5 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คือ EEI , PTEC , UL , ITS , SGS ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของสถานพยาบาล และเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อระดมทุนจัดหาตู้เก็บวัคซีน COVID-19 อีก 56 เครื่อง โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ” ธนาคารกรุงไทย สาขา ไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่บัญชี 009-010-4080 สามารถลงทะเบียนบริจาคเงินเพื่อจัดหาตู้วัคซีน COVID-19 ได้ที่ Link http://52.77.193.191/refrigerator/ หรือ QR Code ในเอกสารประชาสัมพันธ์ (ใบบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 100%) ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 086-374-2522 / 081-354-7330

X
X