🔥 ก้าวไปสู่สุดยอดองค์กรนวัตกรรม
(graduation) เรียนรู้แนวทางการประเมินศักยภาพเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพขององค์กร (Innovative Organization) รุ่นที่ 3#

(?) ใครอยากปรับเปลี่ยนองค์กร ใครอยากหาแนวคิดใหม่ ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้
💡ภายในงานท่านจะได้พบกับ
# IOP Journey >> ขั้นตอนการเตรียมตัวไปสู่สุดยอดองค์นวัตกรรม
# Role Model >> กรณีตัวอย่างการนำผลประเมินมายกระดับนวัตกรรมในองค์กร
# ONE on ONE >> ต่อยอดการให้คำปรึกษา (ส่วนตัว)

📍แล้วพบกันในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. >> online ผ่านระบบ zoom cloud meeting

▶️ วิธีการสมัคร
Step 1 สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิก bit.ly/37i2Qbc
Step 2 สแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อเตรียมประเมินนวัตกรรมในองค์กร หรือคลิก bit.ly/2Y0DtHf
📲สอบถามโทร. 02-345-1188, 1121

X
X