รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการทวนสอบการรับรองตนเองตามเกณฑ์ IPHA
List of establishments that passed the IPHA Self-Declaration Verification

เลขที่ใบรับรองชื่อสถานประกอบการประเภท/ธุรกิจออกให้ ณ วันที่
Date of Issue
มีผลถึงวันที่
Valid Until
IPHA2564-0001บจก.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ
Pacific Fish Processing Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป
Production and Wholesale Seafood processing
19/01/202118/07/2021
IPHA2564-0002บจก.โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด
Global Marine Frozen Foods Co., Ltd.
อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
Frozen seafood
19/01/202118/07/2021
IPHA2564-0003บจก.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ
Anusorn Mahachai Surimi Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายเนื้อปลาบดแช่แข็ง
Manufacture of fish products
19/01/202118/07/2021
IPHA2564-0004บมจ. บูโอโน่ (ประเทศไทย)
Buono (Thailand) Public Company Limited
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายไอศกรีมและผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
Manufacturer and Distributor of Ice Cream And Frozen Food Products
01/02/202130/07/2021
IPHA2564-0005บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์โคกกรวด
CPF (Thailand) Public Company Limited - Khok Kruat Feedmill
ผลิตอาหารสัตว์
Manufacture of Animal Feeds
08/02/202107/08/2021
IPHA2564-0006บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก
CPF (Thailand) Public Company Limited - Phitsanulok Feedmill
ผลิตอาหารสัตว์
Manufacture of Animal Feeds
08/02/202107/08/2021
IPHA2564-0007บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่
CPF (Thailand) Public Company Limited - Hatyai Feedmill
ผลิตอาหารสัตว์บก
Manufacture of Animal Feeds
08/02/202107/08/2021
IPHA2564-0008บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม
CPF (Thailand) Public Company Limited - Thankasem Feedmill
ผลิตอาหารสัตว์บก
Manufacture of Animal Feeds
08/02/202107/08/2021
IPHA2564-0009บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น
CPF (Thailand) Public Company Limited - Khonkaen Feedmill
ผลิตอาหารสัตว์บก
Manufacture of Animal Feeds
08/02/202107/08/2021
IPHA2564-0010บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี
CPF (Thailand) Public Company Limited - Ratchaburi Feedmill
ผลิตอาหารสัตว์บก
Manufacture of Animal Feeds
08/02/202107/08/2021
IPHA2564-0011บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด
Royal Can Industries Company Limited
ผลิตและจำหน่ายกระป๋องและฝาเหล็ก อลูมิเนียม สำหรับบรรจุอาหาร
Manufacture of Metal Can, Metal End for food industry
08/02/202107/08/2021
IPHA2564-0012บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (สมุทรสาคร)
CPF Food and Beverage Co., Ltd. (Samut Sakhon)
ผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารพร้อมปรุง และอาหารสำเร็จรูป
FOOD PROCESSING PLANT (MEAT PRODUCTS, READY TO EAT AND READY MEAL PRODUCTS
10/02/202109/08/2021
IPHA2564-0013บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา
CPF (Thailand) Public Company Limited - Sriracha, Chonburi
ผลิตอาหารสัตว์บก
Manufacture of Animal Feeds
10/02/202109/08/2021
IPHA2564-0014บริษัท ยูนีซัน จำกัด
Unison Laboratories ฉompany Limited
ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ชนิด เม็ด น้ำ ผง ขี้ผึ้งและครีม
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical products
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0015บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
Mitr Kalasin Sugar Co., Ltd.
ผลิตน้ำตาลทราย
Manufacture of Sugar Products
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0016บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด
Fuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.
ผลิต จำหน่ายและส่งออก อินนูลิน และกลูโคส ไซรัป และสารให้ความหวานแทนน้ำตาล
Production and distribution of inulin Fuji FF brand
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0017บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา ก.ม.21
CPF (Thailand) Public Company Limited
ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์บก
Feed Production and Distribution
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0018บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
B. Foods Product International Co., Ltd.
อุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0019บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - นครราชสีมา (ปักธงชัย)
CPF (Thailand) Public Company Limited
ผลิตอาหารสัตว์
Feed Mill
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0020บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (หนองจอก)
CPF Food and Beverage Company Limited
ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็ง
Manufacturing of Chilled and Frozen Processed Food Products
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0021บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์ชั่นแนล จำกัด
World Foods International Co., Ltd.
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและน้ำผลไม้
Snack and Fruit Juice Manufacturer and Distributor
11/02/202110/08/2021
IPHA2564-0022บริษัท ไอเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IMG Corporation Co., Ltd.
ผลิต จัดจำหน่าย ผลไม้แปรรูป อาหารแปรรูป
Manufacturer and Distributor of Processed Fruits and Foods
15/02/202114/08/2021
IPHA2564-0023บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
Better Food Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนไก่สดแช่เย็นและแช่แข็ง ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง ไก่แปรรูปแช่เย็น (ลูกชิ้น, ไส้กรอก, ไก่ยอ) และเต้าหู้ไข่
Chilled and Frozen chicken meat, Frozen cooked chicken meat, Chilled processed chicken meat (Sausage, Meat ball, Chicken Yor) and Egg tofu products
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0024บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (จ.พระนครศรีอยุธยา)
CPF Food and Beverage Company Limited (Phranakornsriayuthaya)
ผลิตอาหารสำเร็จรูป
Food Processing Plant
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0025บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด
INTERNATIONAL PET FOOD Co,.Ltd.
อาหารสัตว์เลี้ยง
PET Food
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0026บริษัท ซีเอสพี ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
CSP Foods Supply Co.,Ltd.
เนื้อสัตว์แปรรูปและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อสัตว์แปรรูปทุกประเภท
Processed meats and products
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0027บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน
CPF (Thailand) Public Company Limited
ธุรกิจอาหารสัตว์บก
THE MANUFACTURE OF ANIMAL FEEDS
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0028บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
Smile Fruit Co., Ltd.
ผลิตผักผลไม้แปรรูป
Produce fruit and veggies chips
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0029บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (จ.กรุงเทพฯ)
T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited
ผลิตวัตถุแต่งกลิ่น
Flavor
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0030บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (จ.ปราจีนบุรี)
T.C. Pharmaceutical Industries Company Limited
ผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม
Food/ Beverage
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0031บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูป นครราชสีมา)
CPF (Thailand) Public Company Limited
ผลิตอาหารสำเร็จรูป
The manufacture of sausages and bolognas.
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0032บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูป สระบุรี)
CPF (Thailand) Public Company Limited
อาหารสำเร็จรูป ไส้กรอก ลูกชิ้น แฮม เบคอน และอื่นๆ
Poultry meat products and meat products processing plant
17/02/202116/08/2021
IPHA2564-0033บริษัท บางคล้าพัฒนา จำกัด
Bangkhla Development Company Limited
ฆ่าและแปรรูปสุกร
Pig Slaughterhouse
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0034บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - สายการผลิตอาหาร
S&P Syndicate Public Co., Ltd. - Processed Food Operation
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมบริโภค ,ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปแช่แข็งและแช่เย็น ,ผลิตภัณฑ์ซอสแช่แข็งและแช่เย็น และผลิตภัณฑ์เยลลี่แช่เย็น
Frozen ready meal products ,frozen and chilled cooked cured meat products , frozen and chilled sauce products and chilled jelly products.
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0035บริษัท เอส.ไอ.พี. สยามอินเตอร์ แปซิฟิค จำกัด
S.I.P. Siam Inter Pacific Co.,Ltd.
ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
Processed Pet Food
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0036ษัท ดี.ดี.เพเพอร์คัพ จำกัด
D.D.Papercup Co., Ltd.
บรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0037บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
Thaveevong Industry Co., Ltd.
แปรรูปเนื้อปลาบดแช่เยือกแข็ง
Frozen surimi based product
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0038บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
Kunna Groceries Co.,Ltd.
ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป
Production and Distribution of Processed Fruit
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0039บริษัท สยามวิคตอรี่เคมิคอล จำกัด
Siam Victory Chemicals Co.,Ltd.
ผสมและบรรจุผงปรุงแต่งอาหารและผงเอนไซม์
The blending and packing of food additives powder and enzymes powder
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0040บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2
CPF (Thailand) Public Company Limited - Food Processing Plant Minburi 2
โรงงานผลิตอาหารแช่แข็งจากเนื้อสัตว์ปีก
Poultry Meat Products
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0041บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด
A&J THAI FRUIT CO., LTD.
การผลิต คัดแยก ปอกเปลือก ถนอมผลไม้และแปรรูปพืชผลทางการเกษตรกรรมทุกชนิด
Manufacture (Sorting, Cutting and Packing) of Chilled Coconut (Polished Coconut, Trimmed Coconut) and Chilled Coconut Jelly.
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0042บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด
M.Y.R. Cosmetics Solution Company Limited
โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
Manufacturing of Cosmetic Product
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0043บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Linde (Thailand) Public Company Limited
ผู้ผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม
Gases manufacturer and distributor
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0044บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
Great Glove (Thailand) Co., Ltd.
การผลิตถุงมือสำหรับการตรวจโรค แบบมีแป้ง และ ไม่มีแป้ง
Manufacturing of Non-Sterile Powdered and Powder Free Natural Latex Examination Gloves
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0045บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้าแปดริ้ว)
CPF (Thailand) Public Company Limited
ชำแหละ, ตัดแต่ง, ตัดขนาดเนื้อหมู และบรรจุในภาชนะที่อากาศเข้าไม่ได้
Chilled Pork, Frozen Pork, Chilled Pork Preparations, Frozen Pork Preparations
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0046บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงชำแหละสุกรปลวกแดง
CPF (Thailand) Public Company Limited
ฆ่าและชำแหละสุกร
Pig Slaughterhouse
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0047บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงชำแหละสุกรสระแก้ว
CPF (Thailand) Public Company Limited - Sakaeo Pig Slaughterhouse
ฆ่าและชำแหละสุกร
Pig Slaughterhouse
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0048บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงชำแหละสุกรยโสธร
CPF (Thailand) Public Company Limited - Yasothon Pig Slaughterhouse
ฆ่าและชำแหละสุกร
Pig Slaughterhouse
23/02/202122/08/2021
IPHA2564-0049บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า บางหัวเสือ
CPF (Thailand) Public Company Limited - Banghuasuer Pork Cutting and Distributing Center
เชือด-ตัดแต่งชิ้นส่วนสุกร
Slaughter-trimming pig parts
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0050บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้า คลองหลวง
CPF (Thailand) Public Company Limited - Khlong Luang Pork Cutting and Distributing Center
ชำแหละ ตัดแต่ง และบรรจุเนื้อสุกรแช่เย็น
Cutting and Packing Chilled Pork
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0051บริษัท เอ็ม เอ พี ฟู้ด จำกัด
M.A.P. Food Company Co., Ltd.
โรงงานผลิตสินค้าแช่เยือกแข็ง
Frozen
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0052บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานตัดแต่งและแปรรูปสุกร เชียงใหม่
CPF (Thailand) Public Company Limited
การผลิต(เตรียม,ตัดแต่ง)เนื้อหมูแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
Manufacture (Preparing, Cutting) of chilled and frozen pork meat
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0053บริษัท กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จำกัด
Kasikamraisanpit Lavo Thani Co.,Ltd.
ผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้าเกษตร
Production, processing and distribution of agricultural products
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0054บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานแปรรูปบางน้ำเปรี้ยว
CPF (Thailand) Public Company Limited (Food Processing - Bangnampriao plant)
ขนมปังและอาหารพร้อมทาน
Bakery
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0055บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด บางนา)
CPF (Thailand) Public Company Limited
การออกแบบและพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่สด/เป็ดสด และไก่สด/เป็ดสดพร้อมปรุงแช่เย็นและเยือกแข็ง
การออกแบบและพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ต้ม และเป็ดต้มพะโล้ แช่เยือกแข็ง
Design and development and manufacture of chilled and frozen chicken/duck and ready to cook marinated chicken/duck products
Design and development and manufacture of frozen boiled chicken and soya duck products
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0056บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด - โรงงานอาหารสำเร็จรูป แปดริ้ว
CPF Food And Beverage Company Limited - Chachoengsao
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
Food Processing Plant (Meat Products, Ready to Eat and Ready Meal Products)
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0057บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงชำแหละสุกรจอหอ
CPF (Thailand) Public Company Limited - Cho Ho Pig Slaughterhouse
โรงฆ่าสัตว์และตัดแต่งเนื้อสุกร
Slaughterhouse and pig cutting
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0058บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม)
BETAGRO AGRO-INDUSTRY COMPANY LIMITED (BAI-NTSS)
โรงเชือด ตัดแต่ง และแปรรูปสุกร แช่เย็นและแช่แข็ง
Pig Slaughterhouse, Cutting Plant, Meat Product Processing Plant Chilled and Frozen
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0059บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
Aesthetic Plus Company Limited
ผลิตเครื่องสำอาง
Cosmetic Production
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0060บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
CPF Restaurant and Food Chain Company Limited
การออกแบบและพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปนึ่งสุกแช่เยือกแข็ง
การออกแบบและพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่หมัก/เป็ดหมัก แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
Design and development and manufacture of frozen steam chicken products
Design and development and manufacture of chilled and frozen marinated chicken/duck products
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0061บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ
CPF (Thailand) Public Company Limited
อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ลักษณะเม็ด สำหรับไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง สุกร เป็ดไข่ นกกระทา
อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ลักษณะผง สำหรับไก่ไข่ สุกร นกกระทา
หัวอาหารสัตว์ ลักษณะผง สำหรับไก่ตอน เป็ดไข่ สุกร
Completed Feed Pellet From for Broiler, Layer, Native Chicken, Swine, Layer Duck and Quail
Completed Feed Mash Form for Layer, Swine and Quail
Concentrated Feed Mash Form for Capon Chicken, Layer Duck and Swine
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0062บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงชำแหละและตัดแต่งสุกร พระพุทธบาท
CPF (Thailand) Public Company Limited - Pra Phutthabat Pig Slaughterhouse
ชำแหละ และตัดแต่งสุกร
Chilled Pork Meat
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0063บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกร กาญจนบุรี
CPF (Thailand) Public Company Limited - Pig Slaughterhouse in Kanchanaburi
ฆ่า ชำแหละและแปรรูปสุกร
Slaughtering, Cutting and Further Processing
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0064บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานชำแหละสุกรหนองบัวลำภู
CPF (Thailand) Public Company Limited
ฆ่าสุกร และชำแหละสุกร
The Processing of Pork Slaughtering, Evisceration, Cutting and Packing of Chilled Pork Ment (Bone in and Boneless)
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0065บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้าสมุทรสาคร
CPF (Thailand) Public Company Limited - Samutsakhon Cutting and Distributing Center
ชำแหละ ตัดแต่งและผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
Chilled, Frozen Raw Pork and Pork Product
05/03/202104/09/2021
IPHA2564-0066บริษัท สวิฟท์ โฟรเซ่น จำกัด
Swift Frozen Co., Ltd.
คัด บรรจุ แปรรูป และแช่แข็ง ผัก ผลไม้
Selecting, Packing, Processing and frozen fruits vegetables
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0067บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานคัดไข่จักราช
CPF (Thailand) Public Company Limited
การคัดและบรรจุไก่
Egg grading and packing operation
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0068บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงคัดไข่จันทบุรี
CPF (Thailand) Public Company Limited
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่, คัดแยกขนาดและคุณภาพ
Egg Grading and Packing Center
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0069บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานคัดไข่ไก่สันกำแพง
CPF (Thailand) Public Company Limited - San Kamphaeng Egg Grading and Packing
ไข่ไก่สด
Fresh Eggs
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0070บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัด
BETAGRO DAINIPPON TECHNO-EX COMPANY LIMITED
อาหาร/ผลิตน้ำซุปสกัดเข้มข้น
Food/ Production of concentrated Soup
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0071บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่ (บ้านนา)
CPF (Thailand) Public Company Limited - Egg grading and Egg processing (Banna)
คัดและบรรจุไข่สด และแปรรูปไข่
Grading and packing of fresh hen egg, Egg processing
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0072บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว
CPF (Thailand) Public Company Limited
(Lat Lum Kaeo Pork Cutting and Distributing Center)
การผลิต (เตรียม,ตัดแต่ง) เนื้อหมูแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง
Manufacture (Preparing, Cutting) of Chilled and Frozen Pork Meat
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0073บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานคัดไข่วังทอง
CPF (Thailand) Public Company Limited
คัดและบรรจุไข่
Egg Grading and Packing Center
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0074บริษัท ฟรีสแลนด์ คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
FrieslandCampina (Thailand) Public Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายนมและผลิตภัณฑ์นม
Dairy products
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0075บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานแปรรููปไข่หนองจอก
CPF (Thailand) Public Company Limited - Egg Processing Plant (Nongchok)
แปรรูปไข่และอาหารสำเร็จรูป
Egg processing, Food Processing Plant
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0076บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท์ จำกัด
T.K.S. SIAM PRESS MANAGEMENT COMPANY LIMITED
สื่อสิ่งพิมพ์
Printing
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0077บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Ajinomoto Betagro Frozen Foods (Thailand) Co., Ltd.
เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง
Poultry Meat Product Processing Plant
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0078บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
TTC Siam Drinking Water Co., Ltd.
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
Drinking Water&Mineral Water in Sealed Containers
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0079บริษัท ศรีรุ่งเรือง โกลบอล จำกัด
Srirungruang Global Company Limited
ผลิตและจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด
Manufacture and distributor all medical devices
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0080บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงชำแหละและตัดแต่งสุกรอ่างทอง
CPF (Thailand) Public Company Limited
ชำแหละและตัดแต่งสุกร
Pig Slaughterhouse
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0081บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Synnex (Thailand) Public Company Limited
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจร
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0082บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - โรงงานแปรรูปไก่เชียงใหม่
Betagro Agro Industry Company Limited, Chiang Mai Poultry Slaughterhouse
อุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0083บริษัท มิลลิเมด จำกัด
Millimed Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ
Manufacture and sell Modern pharmaceutical products and Traditional medicine
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0084ป.อุบล
POH-UBON
การผลิตอาหาร
Food Production
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0085บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค
CPF (Thailand) Public Company Limited - Nongkae Feedmill, BPF
ผลิตอาหารสัตว์
Feed Mill
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0086บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานตัดเเต่งชิ้นส่วนและแปรรูปสุกร ขอนแก่น
CPF (Thailand) Public Company Limited
ตัดแต่งและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
Cutting & Processing of Chilled and Frozen Pork
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0087บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงชำแหละและตัดแต่งสุกรทุ่งสง
CPF (Thailand) Public Company Limited
ชำแหละและตัดแต่งสุกร
Pig slaughter house
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0088บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
T. M. Asian Food Company Limited
ภาคการผลิต/ อาหารและเครื่องดื่ม
Manufacturing/ Food and Beverage
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0089บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
Thammasorn Company Limited
ผลิตถังพลาสติก สำหรับเก็บน้ำ
Production of plastic buckets for storing water
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0090บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้าพังงา
CPF (Thailand) Public Company Limited
ตัดแต่งสุกร
Pork Cutting
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0091บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด
Film Master Company Limited
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
Flexible Packaging
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0092บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์กบินทร์บุรี
CPF (Thailand) Public Company Limited
ผลิตอาหารสัตว์
Feed Mill
16/03/202115/09/2021
IPHA2564-0093บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1)
CPF (Thailand) Public Company Limited
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์และผัก
Food Processing Plant
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0094บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงคัดไข่อุดรธานี
CPF (Thailand) Public Company Limited
ไข่ไก่สด
Fresh Eggs
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0095บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
Majestic Food Industry Company Limited
อุตสาหกรรมอาหาร
Food processing
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0096บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานชำแหละสุกรหนองคาย
CPF (Thailand) Public Company Limited
ฆ่าสัตว์ ตกแต่งชิ้นส่วน แปรรูปสุกร และบรรจุปิดผนึก
The Processing of Pork Slaughtering, Evisceration, Cutting and Packing of Chilled and Frozen Pork Meat (Bone in and Boneless)
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0097บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงชำแหละสุกรบางสะพาน
CPF (Thailand) Public Company Limited
ชำแหละและตัดแต่ง
Dissected and Trimming
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0098บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานคัดไข่จะนะ
CPF (Thailand) Public Company Limited - Chana Egg Grading Factory
การคัดบรรจุไข่ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่
Egg grading packing operation and Processed egg products
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0099บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ตัดแต่งและแปรรูปสุกรมะกอกเหนือ
CPF (Thailand) Public Company Limited (Makok Nuea Cutting and Processing Center)
ตัดแต่งและแปรรูปสุกร
Chilled Row Pork and Pork Product
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0100บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา
CPF (Thailand) Public Company Limited
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่
Chicken Processing Plant
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0101บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี)
CPF (Thailand) Public Company Limited (Slaughter Plant Minburi)
ฆ่าและชำแหละไก่ ไก่สดแช่แข็ง
Slaughter Plant
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0102บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น
Betagro Agro Industry Co., Ltd (Khon Kaen Swine slaughterhouse)
โรงฆ่าและชำแหละสุกร
Swine Slaughterhouse and Cutting Plant
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0103บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
Animal Supplement & Pharmaceutical Co.,Ltd.
อาหารเสริมและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
Manufacture of Premixture and Veterinary Medicinal Products
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0104บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด สาขาเชียงใหม่
CPF Restaurant and Food Chain Company Limited
การผลิตไก่หมักดิบ แช่เย็น
Manufacture of chilled marinated chicken products
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0105บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดหลุมแก้ว)
CPRAM Company Limited. (Lat Lum Kaeo)
อาหารพร้อมรับประทาน / อาหาร
Ready-to-eat foods /Food business
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0106บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรลพบุรี)
Betagro Agro Industry Co., Ltd. (Lopburi Swine Slaughterhouse)
โรงงานเชือดชำแหละและตัดแต่งสุกร
Slaughterhouse and Cutting house
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0107บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี)
ฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกและทำอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่แช่แข็ง
Slaughter House and Food Processing Plant
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0108บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
CHABAA BANGKOK CO., LTD.
ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0109บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง)
Betagro Agro Industry Co., Ltd. (Phatthalung Swine Slaughter house)
เนื้อสุกรแช่เย็น และเครื่องในสุกร
Cold storage of meat and meat products
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0110บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 00070)
CPF (Thailand) Public Company Limited (Branch No. 00070)
น้ำมัน ไขมัน และผลิตภัณฑ์จากเนื้อ (สุกร)
Oil, Grease and Meat Products (Pork)
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0111บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้าสุรินทร์
CPF (Thailand) Public Company Limited (Surin Trim and Distribution Center)
ตัดแต่งเนื้อสุกรและกระจายสินค้า
Trim the pig meat and distribute the products
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0112บริษัท ซีพีแรม จำกัด - โรงงานบ่อเงิน
CPRAM Co.,Ltd. (ฺBor-Ngern)
อาหารพร้อมรับประทาน
Ready-to-eat food
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0113บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ศูนย์ตัดแต่งและกระจายสินค้านครนายก)
CPF (Thailand) Public Company Limited
ตัดแต่งเนื้อสุกร
Pork Cutting Plant
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0114บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Malee Group Public Company Limited
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Manufacturing and Distribution
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0115บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง)
Betagro Agro Industry Co.,Ltd. (Phatthalung Poultry Processing Plant)
เนื้อไก่แช่เย็น-แช่แข็ง
Chilled / Frozen Chicken Meat
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0116บริษัท โรงสีข้าว ป.ณัฐตพล จำกัด
Por Nattaphon Rice Mill. Co., Ltd.
โรงสีข้าว
Rice Mill
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0117บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (โรงงานเจ้าพระยาห้องเย็น)
Pakfood Public Co., Ltd. (Factory : Chaophraya Coldstorage)
อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที (แช่แข็ง)
Manufacturing of Frozen Dim Sum Steam Products
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0118บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด
Golden Cosmetic Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอาง
Production and Distribution of cosmetic products
23/03/202122/09/2021
IPHA2564-0119บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
Okeanos Food Co., Ltd.
อาหารทะเลแช่แข็ง
Frozen Seafood
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0120บริษัท สวิฟท์ จำกัด
Swift Co., Ltd.
ผู้ผลิตและส่งออก
Manufacturer and exporter
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0121บริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด
Artchit International Pepper and Spice Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่าย / อาหารแห้ง, อาหารสำเร็จรูป, เครื่องเทศ, เครื่องปรุงรสอาหาร
Manufacturer and Distributor / Dried Food, Instant Food, Spice, Food Seasoning
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0122บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Cosmos Brewery (Thailand) Co., Ltd.
เครื่องดื่ม
Beverage
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0123บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
Beer Thip Brewery (1991) Co., Ltd.
ผลิตเครื่องดื่ม
Beverage
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0124บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PORK SHOP-พระราม 9
CPF (Thailand) Public Company Limited PORK SHOP-Rama 9
ขายส่ง ขายปลีก อาหารสำเร็จรูป
Wholesale, Retail, Instant Food
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0125บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) - สาขาที่ 6
Pakfood Public Co., Ltd. (Branch 6)
ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากสัตว์แช่เยือกแข็ง
Manufacturer of Frozen Value Added Cooked Product
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0126บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด
Thanatarn Paper Co., Ltd.
ผลิตกระดาษอนามัย (กระดาษทิชชู่)
Manufacture and distribution of hygienic paper (Tissues Paper)
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0127บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง, กุ้งต้มแช่เยือกแข็ง, กุ้งชุบขนมปังแช่เยือกแข็ง, ผลิตภัณฑ์สินค้าเพิ่มมูลค่า
Frozen Raw Shrimp, Frozen Cooked Shrimp, Frozen Breaded Shrimp, Frozen Value-Added product
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0128บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Shrimp Plant 2)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (Shrimp Plant 2)
กุ้งชุบแป้งทอดแช่เยือกแข็งและอาหารทอดอบกรอบปรุงรส
Frozen Fried Breaded Shrimp and Crispy Fried Food Seasoning
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0129บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
อาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารกระป๋องและถุงเพาวซ์ส่งออก, อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
Frozen seafood, canned and retorted pouch products, ready to cook and ready to eat products
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0130บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
อาหารกระป๋องส่งออก, อาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารสำเร็จรูป
Canned and retorted pouch products, frozen seafood, and ready to eat products
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0131บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีแช่แข็ง, อาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
Frozen ready to eat products and frozen ready to cook products
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0132บริษัท ลินเด้ แอร์ เคมีคัล จำกัด
Linde Air Chemicals Co., Ltd.
การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์และน้ำแข็งแห้ง
Manufacture of industrial gases (Carbon Dioxide and dry Ice)
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0133บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Praxair (Thailand) Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรม
Manufacture of industrial gases
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0134บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
BEER THAI (1991) PUBLIC COMPANY LIMITED
เครื่องดื่ม
Beverage
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0135บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์คัดไข่โคกตูมคัดและบรรจุไข่
Egg Grading and Packing Center
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0136บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
T. Thai Snack Foods Co., Ltd.
ผลิตอาหารขบเคี้ยว
Snack Manufacture
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0137บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
PromptNow Co., Ltd.
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Service
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0138บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
O Max Can & Printing Co., Ltd.
บรรจุภัณฑ์โลหะ
Tin Can Packaging
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0139บริษัท วรภัทร จำกัด
Vorapathara Co., Ltd.
โรงงานผลิตน้ำแข็ง
Ice Factory
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0140บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (จ.สมุทรสาคร)
Thai Packaging Industry Public Company Limited
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก
Corrugated Board and Corrugated Box Production
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0141บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - โรงงานแปรรูปสุกรนครราชสีมา
Betagro Agro Industry Co.,Ltd. (Nakhonratchasima Swine Slaughterhouse)
โรงเชือดสุกร
Swine Slaughterhouse
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0142บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (จ.ปราจีนบุรี)
Thai Packaging Industry Public Company Limited
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก
Corrugated sheet board and corrugated packaging
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0143บริษัท ฟู้ดกราวิตี้ จำกัด
Food Gravity Co,Ltd.
การผลิตน้ำหวานเข้มข้นแต่งกลิ่น, ฟรุ๊ตเบสพรีเพอเรชั่น, ซอส, ท็อปปิ้ง, เครื่องดื่มผสมชนิดผง, เครื่องดื่มผงชา และกาแฟ, แยม และผงวุ้นคาราจีแนน การแบ่งบรรจุชาผง, ครีมเทียม, ผลิตภัณฑ์พืชชนิดผง และผลิตภัณฑ์นมชนิดผง
Manufacture of Concentrate Flavoured Syrup, Fruit Based Preparation, Sauce, Topping, Mix Beverage Powder, Tea and Coffee Beverage Powder, Jam and Carrageenan Powder. Repacking of Tea Powder, Non-dairy Creamer, Dehydrated Vegatable Powder and Milk Powder
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0144บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
โรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อเเละผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้ทางระบบทางเดินอาหาร
Manufacture of Sterile Drug Products (Small Volume and Large Volume Sterile Solution) and Enteral Nutrition Products
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0145บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
EASON & CO PUBLIC COMPANY LIMITED
สีอุตสาหกรรม
Paint Industry
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0146บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูปเชียงใหม่)
CPF (Thailand) Public Company Limited
(Food Processing Plant Chiang Mai)
แปรรูปอาหาร
Food processing plant
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0147บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
CP-Meiji Co., Ltd.
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
Food and Agriculture Industry
30/03/202129/09/2021
IPHA2564-0148บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานคัดไข่ขอนแก่น 1
CPF (Thailand) Public Company Limited - Khonkaen Egg Grading Factory 1
การคัดและบรรจุไข่ไก่
Egg grading and packing operation
05/04/202104/10/2021
IPHA2564-0149บริษัท อารี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Aree Foods (Thailand) Co., Ltd.
อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
Frozen Foods
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0150บริษัท ซีพีแรม จำกัด - ชลบุรี
CPRAM Co., Ltd.
ผลิตอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
Ready To Eat Foods Business
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0151บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
Indorama Polyester Industries Public Company Limited
ผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเม็ดพลาสติก
Polyester and Chips
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0152บริษัท อธิมาตร จำกัด
ATHIMART CO., LTD.
ผลิตเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
The Producing alcoholic beverages
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0153บริษัท เอเรคี จำกัด
EREKY Co., Ltd.
โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
Manufacturing of Cosmetic Product
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0154บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด สาขานวนคร - UHT Plant
Oishi Trading Co., Ltd.
ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0155บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด สาขานวนคร - CAF Plant
Oishi Trading Co., Ltd.
ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0156บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - โรงชำแหละและตัดแต่งสุกรทุ่งกง จ.สุราษฎร์ธานี
CPF (Thailand) Public Company Limited (Thongkong slaughter house)
ชำแหละและตัดแต่งสุกร
Pig slaughter house
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0157บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
Betagro Agro-Industry Co., Ltd. (Maejo Slaughterhouse)
โรงงานอาหาร
Food Factory
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0158บริษัท ซีพีแรม จำกัด - ลาดกระบัง
CPRAM Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
Manufacturing of Breads, Cakes, Cookies, Pastry and Frozen Dough
19/04/202118/10/2021
IPHA2564-0159บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
Singburi Sugar Co., Ltd.
อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย
Manufacture of white sugar and refined sugar including raw sugar intended for further processing
21/04/202120/10/2021
IPHA2564-0160บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
Greenday Global Co., Ltd.
แปรรูปผักและผลไม้
Fruits and Vegetables Processing
21/04/202120/10/2021
IPHA2564-0161บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - ผลิตเบเกอรี่
S&P Syndicate Public Co., Ltd. - Processed Food Operation
ผลิตเบเกอรี่
Bakery Production
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0162บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงานคัดไข่อาจสามารถ (CPF)
CPF (Thailand) Public Company Limited - Atsamat Egg Grading Factory
ผลิตไก่รุ่น-ไก่ไข่
Pullet-Layer Farming and Egg Production
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0163บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - บางนา จ.สมุทรปราการ
S&P Syndicate Public Co., Ltd.
ผลิตเบเกอรี่
Bakery Production
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0164บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) - จ.ลำพูน
S&P Syndicate Public Co., Ltd. - Lumphun
ผลิตเบเกอรี่
Bakery Production
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0165บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - จ.สุพรรณบุรี
Mitr Phol Sugar Co., Ltd.
ผลิตน้ำตาล
Sugar Production
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0166บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด - จ.ชัยภูมิ
United Farmer & Industry Co., Ltd.
ผลิตน้ำตาลทราย
Manufacture of Sugar
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0167บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - จ.อำนาจเจริญ
Mitr Phol Sugar Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ
Manufacturing of Raw Sugar
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0168บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (สาขามิตรภูหลวง)
United Farmer & Industry Co., Ltd. (Mitr Phu Luang Branch)
ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบ
Manufacturing of Raw Sugar
28/04/202127/10/2021
IPHA2564-0169บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - โรงงานแปรรูปสุกรปราจีนบุรี
Betagro Public Company Limited
ชิ้นส่วนสุกร แช่เย็น/ โรงฆ่าสัตว์
Chilled Pork/ Slaughtering
05/05/202104/11/2021
IPHA2564-0170บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูเวียง)
United Farmer & Industry Co., Ltd. (Mitr Phuvieng)
ผลิตน้ำตาลทราย
Manufacture of Sugar
05/05/202104/11/2021
IPHA2564-0171บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
(Food Processing Business Unit-Surat Thani)
ธุรกิจอาหารแปรรูปสัตว์น้ำ
Food Processing Business
05/05/202104/11/2021
IPHA2564-0172บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด - สาขาลพบุรี (ห้องเย็น)
Better Food Company Limited - Lopburi (Cold Storage)
ห้องเย็นจัดเก็บสินค้า
Cold Storage
05/05/202104/11/2021
IPHA2564-0173บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ
The Manufacturer of Shrimp Feed
07/05/202106/11/2021
IPHA2564-0174บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
Royal Plus Co., Ltd.
เครื่องดื่ม
Beverage
07/05/202106/11/2021
IPHA2564-0175บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
ผลิตอาหารสัตว์
Feed Mill
07/05/202106/11/2021
IPHA2564-0176บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
ผลิตอาหารสัตว์น้ำ
Aquaculture Feed Mill
07/05/202106/11/2021
IPHA2564-0177บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
Sunsweet Public Company Limited
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
Food Processin
07/05/202106/11/2021
IPHA2564-0178บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) - Plant 2
CPRAM CO., LTD. (KHONKEAN) - Plant 2
อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานทันที
Ready to eat (Chilled food)
10/05/202109/11/2021
IPHA2564-0179บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) - Plant 1
CPRAM CO., LTD. (KHONKEAN) - Plant 1
ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เช่น ขนมปัง คุกกี้ ขนมเค้ก
The Manufacturing of Bakery Products (Breads, Cakes, Rolls, Cookies, Pastry and Sandwiches)
10/05/202109/11/2021
X
X