5 – 8 ธันวาคม 2562 นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมงาน Taiwan Healthcare Expo 2019 ในฐานะ VIP Delegation ณ Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2, 1 & 4F ประเทศไต้หวัน โดยภายในงานประกอบไปด้วย โรงพยาบาลอัจฉริยะและการดูแลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัลโดยใช้ AI, IoT, คลาวด์ และหุ่นยนต์ ,นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ นำโดย Foxconn, Realtek, Asus, Acer, Wistron, Qisda, iEi, Advantech, Quanta และ Compal , การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์คุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ ศัลยกรรมพลาสติก การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด และการตรวจสุขภาพขั้นสูง ,R&D, CDMO และ CMO ด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ ,การรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยที่สุด ประกอบไปด้วยการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน เซลล์บำบัด และการทดสอบทางพันธุกรรม ,ผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เฉพาะทางและการทดสอบทางพยาธิวิทยา อาทิ ศัลยกรรมพลาสติก ศัลยกรรมกระดูก ทันตกรรม จักษุวิทยา ตัจวิทยา และยานอนหลับ และการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี การดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ และการแพทย์ทางไกล โดยมีผู้ร่วมออกร้าน 500 รายจาก 17 ประเทศทั่วโลก

X
X