วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ C asean ถนนรัชดาภิเษก สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) C asean และ SCG Group เป็นเจ้าภาพจัดงาน สัมมนา Thailand-Vietnam on Mutual Growth and Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน และขยายเครือข่ายทางด้านธุรกิจ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการไทย และเวียดนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำการค้าและการลงทุนกับประเทศเวียดนามให้แก่ผู้ประกอบการของไทยซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ากับเวียดนาม โดยตั้งเป้าหมายทางวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ C asean ถนนรัชดาภิเษก สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) C asean และ SCG Group เป็นเจ้าภาพจัดงาน สัมมนา Thailand-Vietnam on Mutual Growth and Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน และขยายเครือข่ายทางด้านธุรกิจ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการไทย และเวียดนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำการค้าและการลงทุนกับประเทศเวียดนามให้แก่ผู้ประกอบการของไทยซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ากับเวียดนาม โดยตั้งเป้าหมายทางการค้า 20,00 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020 ในงานนี้คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม สมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามในต่างประเทศ สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย ชมรมชาวเวียดนามกรุงเทพ และปริมณฑล นักธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนาม และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวเวียดนามประมาณ 250 คน

       นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-วียดนาม กล่าวว่า ไทยและเวียดนาม เวียดนามเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทย มีมูลค่าการค้า 18,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2561โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป และเม็ดพลาสติก สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน น้ำมันดิบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ในด้านการลงทุน มีนักธุรกิจของไทยที่ไปลงทุนในวียดนามหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตร และอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลามีน เป็นต้น

      ในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากท่าน H.E. Mr. Nguyen Hai Bang เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยมาร่วมกล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากท่านธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม และยังมีวิทยากรผู้ชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการคมนาคม และการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศไทย เวียดนาม โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง Thai Vietjet Air และผู้เชี่ยวชาญค้นการขนส่งระหว่างไทย และเวียดนาม

X
X