previous arrow
next arrow
Slider
ส.อ.ท. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในปากีสถาน

ส.อ.ท. ส่งเสริมการค้าการลงทุนในปากีสถาน

21 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ เลขาธิการสายงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และคุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการสายงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad...

ส.อ.ท. – ก.อุตฯ หารือความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ส.อ.ท. – ก.อุตฯ หารือความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

  20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ให้การต้อนรับ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5-1/2563...

กิจกรรมอบรม / ศึกษาดูงาน

previous arrow
next arrow
Slider

Showcase Smart Manufacturing 

แท้จริงแล้วโรงงานอัจฉริยะ หมายถึงอะไร ?

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้กับสมาชิกได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์

วีดีโอ สรุปผลการดำเนินงาน

วิดีโอสรุปผลการดำเนินงานปี 2562

F.T.I. Matching

การจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวของกิจการที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ

สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม

45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

ครอบคลุมทั้งหมด 75 จังหวัด

ดัชนีความเชื่อมั่น

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

Slider
X
X