previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมอบรม / ศึกษาดูงาน

previous arrow
next arrow
Slider

Showcase Smart Manufacturing 

แท้จริงแล้วโรงงานอัจฉริยะ หมายถึงอะไร ?

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้กับสมาชิกได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์

วีดีโอ สรุปผลการดำเนินงาน

วิดีโอสรุปผลการดำเนินงานปี 2562

F.T.I. Matching

การจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวของกิจการที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ

สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม

45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

ครอบคลุมทั้งหมด 74 จังหวัด

ดัชนีความเชื่อมั่น

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

Slider
X
X